ประกาศฟรี

หน้าแรกประกาศ

ประกาศมาใหม่

ลงประกาศสินค้าใหม่ที่นี่
สมัครสมาชิกใหม่
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบสมาชิก
เข้าสู่ระบบสมาชิก

หมวดหมู่ประกาศ / คอมพิวเตอร์ / Solfware

iPos โปรแกรมบริหารงานฝ่ายจัดซื้อ(PURCHASE MANAGEMENT)

27 เม.ย. 2566 13:58:20
แจ้งลบประกาศ

ipos-โปรแกรมบริหารงานฝ่ายจัดซื้อpurchase-management
โปรแกรมระบบจัดซื้อ เป็นโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของแผนกจัดซื้อและแผนกที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มศักยภาพในการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน สามารถตรวจสอบทางเดินเอกสาร รวมถึงการเรียกดูรายงานย้อนหลัง สถานะและประวัติของเอกสารได้ และสามารถจัดสั่งพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อเป็นหลักฐานได้ทุกขั้นตอน การบันทึกข้อมูลแบบ Real Time โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
1. สามารถเปิดใบขอซื้อ/แจ้งซื้อ จากแผนกต่างๆ ได้ สามารทำการขอซื้อตามจุดสั่งซื้อได้ ตรวจสอบยอดสต๊อกสินค้าคงเหลือได้ สามารถเรียกดูรายดูรายงานประวัติการซื้อของสินค้าแต่ละตัวได้
2. ส่งให้หัวหน้าแผนกและผู้ที่มีสิทธิอนุมัติซื้อ อนุมัติ เมื่ออนุมัติครบแล้วจะถูกดึงไปหน้าใบสั่งซื้อเพื่อรอออกใบสั่งซื้อ
3. ในการออกใบสั่งซื้อสามารถออกได้ 2 แบบคือ อ้างอิง ใบขอซื้อ กับเปิดโดยไม่อ้างอิงใบขอซื้อ (แล้วแต่นโยบายบริษัทฯ)
4. เมื่อเปิดใบสั่งซื้อและส่งให้ผู้มีสิทธิอนุมัติซื้ออนุมัติ (กรณีอ้างอิง PR ใบ PR นั้นๆ ที่ถูกดึงมาออก PO จะหายไปจากงานค้าง)
5. พิมพ์ใบสั่งซื้อส่งให้ผู้จำหน่ายหรือ Export PDF ส่งเมล์ให้ผู้จำหน่าย
6. เมื่อผู้จำหน่ายมาส่งของทำการรับเข้าสินค้า สามารถทำการทยอยรับสินค้าได้ สามารถตรวจสอบยอดค้างรับได้
7. ผู้เปิด PR สามารถติดตามสถานะใบ PR ของตัวเองได้ผ่านโปรแกรม
8. สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ของแต่ละแผนก แต่ละงบประมาณได้

รายละเอียดของสินค้า

ต้องการ :ขาย
ราคา : ไม่ระบุราคา

ติดต่อผู้ประกาศ

ที่อยู่
17/125 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 ประเทศไทย 17/125 Hathairat Rd., Bangchan, Khlongsamwa, Bangkok, 10510 Thailand เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510
ติดต่อคุณ : คุณดวง
สมาชิก/บุคคลทั่วไป : บุคคลทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 0867868582
อีเมลล์ : info@technical-soft.com
เว็บไซต์ : www.technical-soft.com
facebook : บริษัทเทคนิคอลซอฟต์จำกัด ซอฟต์แวร์ไทย
ลบด้วยรหัสลบประกาศ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศที่ใกล้เคียง