ประกาศฟรี

หน้าแรกประกาศ

ประกาศมาใหม่

ลงประกาศสินค้าใหม่ที่นี่
สมัครสมาชิกใหม่
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบสมาชิก
เข้าสู่ระบบสมาชิก

หมวดหมู่ประกาศ / งานและการศึกษา / สอนพิเศษ

ครูเมย์ติวเตอร์รับสอนพิเศษ

6 ต.ค. 2556 20:22:24
แจ้งลบประกาศ

ครูเมย์ติวเตอร์ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ สังคม ภาษาไทย เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส สอนติวเข้มทำเกรด สอนติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย
1. คอร์สสอนการบ้าน ป.1-ป.3 เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
- เวลา 17.00 – 18.30 น.
- เวลา 18.30 – 20.00 น.
ค่าลงทะเบียนเรียนเดือนละ 500.- บาท
2. คอร์สสอนการบ้าน ป.4-ม.3 เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
- เวลา 17.00 – 18.30 น.
- เวลา 18.30 – 20.00 น.
ค่าลงทะเบียนเรียนเดือนละ 600.- บาท
3. ป.6 สอบเข้า ม.1 ปรับพื้นฐาน สรุปเนื้อหา เน้นทำโจทย์ ข้อสอบ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าสาธิต ปริ้นส์ ยุพราช วัฒโน
ฯลฯ รวมทั้งเตรียมสอบ O-NET และเก็งข้อสอบปีล่าสุด ค่าลงทะเบียนเรียน เดือนละ 1,500.- บาท

4. ม.3 สอบเข้า ม.4 ติวแนวข้อสอบเข้า ม.4 ยุพราช วัฒโน สาธิต ปริ้นส์ ฯลฯ ตะลุยโจทย์จากแนวข้อสอบเก่าและเก็ง
ข้อสอบปีล่าสุด ค่าลงทะเบียนเรียน เดือนละ 1,500.- บาท

5. คอร์สติวเข้มทำเกรด ป.1 – ป.6 สอนเนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ สอนโดยยึดเนื้อหาให้
สอดคล้องกับเนื้อหาที่โรงเรียน ติวสอบกลางภาค และสอบปลายภาค เพื่อทำเกรดและเน้นผลการเรียนให้ดีขึ้น
ค่าลงทะเบียนเรียนเดือนละ 1,000.- บาท หรือเลือกเรียนเป็นวิชาได้ วิชาแรก 500 .-บาท วิชาถัดไป 200.- บาท
**เรียนกลุ่มละไม่เกิน 10 คน**

6. คอร์สติวเข้มทำเกรด ม.1-ม.3 สอนเนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ สอนโดยยึดเนื้อหาให้
สอดคล้องกับเนื้อหาที่โรงเรียน ติวสอบกลางภาค และสอบปลายภาค เพื่อทำเกรดและเน้นผลการเรียนให้ดีขึ้น
ค่าลงทะเบียนเรียนเดือนละ 1,500.- บาท หรือเลือกเรียนเป็นวิชาได้ วิชาแรก 500 .-บาท วิชาถัดไป 300.- บาท
**เรียนกลุ่มละไม่เกิน 10 คน**

7. คอร์ส ม.4 – ม.5 สายวิทย์ เนื้อหาที่เรียน เรียนทบทวนเนื้อหา ม.4 และ ม.5 ทั้งเทอม 1 และเทอม 2 เพื่อปูพื้นฐานให้
แน่น สำหรับการเรียนชั้น ม.6 เทคนิคการทำข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ตะลุยโจทย์เพื่อเตรียมสอบ
ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย 8 วิชา เดือนละ 4,000.- บาท หรือเรียน 5 วิชา เดือนละ 3,000.- บาทหรือเลือกเรียนเป็นวิชาได้ วิชาละ 500 .-บาท **เรียนกลุ่มละไม่เกิน 10 คน**

8. คอร์ส ม.4 – ม.5 สายศิลป์ เนื้อหาที่เรียน เรียนทบทวนเนื้อหา ม.4 และ ม.5 ทั้งเทอม 1 และเทอม 2 เพื่อปูพื้นฐานให้
แน่น สำหรับการเรียนชั้น ม.6 เทคนิคการทำข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ตะลุยโจทย์เพื่อเตรียมสอบ
ค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย 6 วิชา เดือนละ 3,000.- บาท หรือเลือกเรียนเป็นวิชาได้ วิชาละ 500 .-บาท
**เรียนกลุ่มละไม่เกิน 10 คน**

9. คอร์ส ม.6 เนื้อหาที่เรียน สรุปเนื้อหา ม.4-6 เทคนิคการทำข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ตะลุยโจทย์เพื่อเตรียมสอบเข้า
มหาวิทยาลัย (เรียนเสาร์ – อาทิตย์) *** เรียนกลุ่มละไม่เกิน 10 คน***

สนใจติดต่อ : ครูเมย์ 087-3005048

รายละเอียดของสินค้า

ต้องการ :รับจ้าง
ราคา : ไม่ระบุราคา

ติดต่อผู้ประกาศ

ที่อยู่
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ติดต่อคุณ : ครูเมย์ ติวเตอร์
สมาชิก/บุคคลทั่วไป : สมาชิกเว็บไซต์
เบอร์โทรศัพท์: 087-3005048
อีเมลล์ : krumay.tutor@gmail.com
เว็บไซต์ :


ประกาศที่เกี่ยวข้อง ประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศที่ใกล้เคียง